Schmidt Spiele Ligretto - Dice game SCHMIDT - 176908

Бестселлер
42003529
Нет в наличии

Характеристики

Описание

Opis produktu

Kiedy zostanie wypowiedziana komenda Ligretto START!, wszyscy gracze rzucają równocześnie wszystkimi swoimi kośćmi. Każdy gracz stara się wypatrzeć w swoim rzucie możliwie najwięcej kości i umieścić je na odpowiednich polach na planszy. Obowiązują przy tym następujące zasady:
kości muszą być układane w rzędach tego samego koloru
kości muszą być zawsze układane w kolejności rosnącej
gracze mogą podnosić i kłaść kości używając tylko jednej ręki. W związku z tym, że wszyscy grają równocześnie, obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli gracz A umieścił na planszy "żółtą jedynkę" pochodzącą z jego rzutu szybciej niż gracz B, gracz B musi rzucić tą "żółtą jedynką" jeszcze raz, ponieważ nie może już jej umieścić na planszy. Jeżeli gracz nie może, lub nie chce umieścić na planszy żadnej z kości ze swojego rzutu, ponownie rzuca wszystkimi pozostałymi kośćmi. Nie wolno rzucać jedynie częścią z pozostałych kości.
Kiedy jeden z graczy położy, zgodnie z zasadami, ostatnią swoją kość na planszy, krzyczy Ligretto STOP!. Nie wolno wtedy na planszy układać żadnych nowych kości. Kości, które nie zostały położone na planszy pozostają widoczne na stole dopóki graczom nie przyzna się punktów. Gracz, któremu udało się położyć na planszy wszystkie kości otrzymuje teraz jeden punkt dodatni za każdą kość, której nie udało się przeciwnikom położyć na planszy. Każdy z przeciwników otrzymuje po jednym punkcie ujemnym za każdą kość, która mu została.
PUDEŁKO ZAWIERA:
-plansza do gry
-24 kości
-4 kubki
-1 woreczek
-instrukcja

Rozwiń opis